Tvoj webinár je pre mňa game chager

Ďakujem za webinár. Musím ti napísať, zatiaľ som len za začiatku webináru, ale teda toľko aha momentov, čo slovo a veta, to neuveriteľná múdrosť. Toto by si mal vypočuť každý rodič, ktorému záleží na svojich deťoch. Musím si to počúvať po častiach a spracovováť každú vetu. Tvoj webinár je pre mňa game changer.

Veronika, 25 r., Snina